Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2023/ΠΟΚΚ) για συμμετοχή ωφελούμενων στην Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5035180

ΠΟΚΚ LOGO

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Αθήνα, 23/03/2023

Αρ. Πρωτ.: 2547

Ανακοίνωση

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (με δ.τ. ΠΟΚΚ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2023/ΠΟΚΚ)

σε εργαζόμενους από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (διαφόρων κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 1. «Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο»
 2. «Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων Λιανικής»
 3. «Τεχνικές Παρασκευής Κρεατοσκευασμάτων και ετοίμων γευμάτων»

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής (on/off κριτήρια επιλογής, δεν μοριοδοτούνται):

 • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Να κατέχουν Πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ* για το αντικείμενο κατάρτισης με τίτλο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο»
 • Να είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μόνο
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατά τον 1ο κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

 • Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
 • Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής
 • Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης)

Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις Πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων  που απέκτησαν. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης θα υλοποιηθούν είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Διάρκεια Προγραμμάτων: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 86 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ / ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης(430,00€ μικτά)

Τόπος Υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υποβολή Αιτήσεων:

 • Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 24/03/2023
 • Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2023 και ώρα 23:59:59
 • Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΠΟΚΚ: https://pokk.gr/

Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την ΠΟKK: 20/04/2023.

Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στο e-mail: pokkaitiseis@gmail.com, και
 • στο τηλέφωνο 210 5226806 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00), Αρμόδιος κ. Κώστας Βαλής

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ

Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ BANNER

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.